Members

Staff

Naoki Motoi

motoi[at]maritime.kobe-u.ac.jp


Biography

Achievements

Directory of Researches in Kobe University


D3

Masato Kobayashi


D1

Yoko Toda


M2

Ryo Masaki

   

Satoshi Ikeno

Takahiro Tsubaki

Hiroto Inahara

Akira Yamaguchi


M1

Taiga Okada

Yosuke Ueda

Tomoaki Nakamura

Aoba Motoki


B4

Shunsuke Oguni

Shinichi Kono

Ami Sugiua

Kenta Murakumo

Shunsuke Minami


Information