Members

Staff

Naoki Motoi

motoi[at]maritime.kobe-u.ac.jp


Biography

Achievements

Directory of Researches in Kobe University


D3

Masato Kobayashi


D1

Yoko Toda


M2

Taiga Okada

Yosuke Ueda

Tomoaki Nakamura

Aoba Motoki


M1

Shinichi Kono

Ami Sugiua

Kenta Murakumo

Shunsuke Minami


B4

Hirotatsu Otake

Hiroka Zushi

Takao Nakamura

Kai Mitsumatsu

Rikako Morimoto


Information